Vânzare in Apahida
39000 EURO
 • ID: TECJ288235
 • 1560 mp
Vânzare in Baciu
99000 EURO
 • ID: CACJ301258
 • 100 mp
 • 4 camere
 • Suprafața teren 600 mp
Vânzare in Camarasu
33000 EURO
 • ID: CACJ300021
 • 114 mp
 • 2 camere
 • Suprafața teren 10040 mp
Vânzare in Campenesti
83000 EURO
 • ID: CACJ304095
 • 148 mp
 • 5 camere
 • Suprafața teren 300 mp
Vânzare in Campenesti
99000 EURO
 • ID: CACJ298781
 • 133 mp
 • 4 camere
 • Suprafața teren 475 mp
Vânzare in Chinteni
114000 EURO
 • ID: CACJ296201
 • 120 mp
 • 4 camere
 • Suprafața teren 500 mp
Vânzare in Chinteni
169000 EURO
 • ID: CACJ299548
 • 148 mp
 • 5 camere
 • Suprafața teren 1000 mp
Vânzare in Chinteni
69000 EURO
 • ID: CACJ287858
 • 75 mp
 • 3 camere
 • Suprafața teren 250 mp
Vânzare in Chinteni
279000 EURO
 • ID: CACJ299565
 • 180 mp
 • 4 camere
 • Suprafața teren 535 mp
Vânzare in Cluj-Napoca
450000 EURO
 • ID: CACJ296080
 • 80 mp
 • 2 camere
 • Suprafața teren 1500 mp